Currency
 • Česká koruna Kč
 • Euro €
 • Hungarian forint Ft
 • Polish Złoty zł
+420 724 727 774

Pravidla rybářských soutěží

Všeobecná pravidla soutěží pořádaných Mastodont Baits s.r.o.

 • Dobu trvání (okamžik zahájení a okamžik ukončení) soutěže stanoví organizátor v popisu každé soutěže.
 • Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizátorovi.
 • Výhercem soutěže se stane účastník dle mechanismu určení výherce stanoveného v popisu soutěže.
 • Výherce soutěže určí organizátor nejpozději do 7 dnů po posledním dni konání soutěže
 • Výhry předá anebo doručí organizátor výhercům nejpozději do 30 dnů po posledním dni konání soutěže.
 • Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.
 • Organizátor zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s účastníkem Soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, jejichž fotografie:

a) neodpovídají zadanému tématu,
b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
c) by mohly poškodit dobré jméno pořadatele soutěže,
d) nebo jinak porušují podmínky soutěže.

O tom, zda příslušná fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor soutěže.
Účastníkem soutěže je každý registrovaný uživatel, který nahraje na soutěžní stránku fotografii.
Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzují, že disponují veškerými právy k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob.
Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže udělují automaticky souhlas s jejím použitím na sociálních sítích Mastodont Baits s.r.o.
Fotografii přihlásí účastníci soutěže výhradně jejím vložením do internetových stránek www.mastodontbaits.com do sekce "Soutěž". Podmínkou přihlášení do soutěže je registrace účastníků do soutěže.
O výhercích rozhodne nejvyšší počet hlasů a porota složená ze zaměstnanců pořadatele. Výherce soutěže bude rovněž informován emailem.

 • Každý může hlasovat pro jednu fotku pouze jedenkrát za den. Účast v soutěžích je dobrovolná.
 • Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z opodstatněných důvodů, které nastali, nebo o kterých se dozvěděl až po zahájení soutěže, přerušit anebo i bez náhrady zrušit.
 • Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis soutěže, po dobu trvání soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pro registrované

sleva až 10%

Dárek k objednávce

nad 1 500 Kč

Rychlé doručení

Spolehlivost

Doprava zdarma

v ČR nad 1 500 Kč

Podporujeme Google Pay, Apple Pay a benefity

+420 724 727 774